Gurdwaraen i Oslo

Gjennom en kollektiv pengeinnsamling i sikhsamfunnet fikk man i 1981 samlet nok kapital til å kjøpe et bygg på Alnabru i Oslo. I 1983 åpnet man her sikhenes første gurdwara (sikhtempel), Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji. I dag har den 2600 medlemmer og er dermed den største gurdwaraen i Norge, sett i antall medlemmer.

Trossamfunnet i Oslo har som mål å legge til rette for at medlemmene kan forsterke sin tro og kunnskap om religionen. Dette skjer blant annet ved at kyndige sikher inviteres regelmessig fra utlandet for å bidra med skriftlesning, sang og prekener. I tillegg arrangeres det opplæring i å lese og forstå skriftene, undervisning i sang av hymner på tradisjonelt vis, månedlige arrangement, sommerskole for barn og unge og andre aktiviteter.

Tempelet er en samleplass der alle kan få fred og ro til åndelig visdom og meditasjon. Selv om gurdwaraen først og fremst er en religiøs arena for sikher, er den åpen for alle til alle døgnets tider. Dette hviler på et sentralt prinsipp i sikhismen, nemlig likhet uansett kjønn, etnisitet, klasse mv.

_DSC5416.jpg

Det mest sentrale oppholdsrommet er selve diwansalen. Her foregår all resitasjon og bønn. Langar (mat) serveres i underetasjen samt andre etasje, avhengig av besøksantall.

Gurdwaraen i Oslo sitter i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn som er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

 

 

Ved besøk til gurdwaraen bør man ta hensyn til følgende før du går inn:

  1. Ta av deg sko (plasser på skohyllene).
  2. Vask hendene
  3. Dekk til hodet.
  4. Rusmidler/tobakk er ikke tillat på eiendommen.
  5. Mobilen skal settes på lydløs under divan.

Dersom du ønsker å besøke gurdwaraen og få en organisert omvisning, kan du lese mer om dette <link> HER <link/>.


Program

Programmet avhenger av høytider andre arrangement eller tilgjengelighet av Kirtan Jatha og Kathavachik. Hoveddøren er åpen hver dag kl. 04:00-20:30.

_DSC6137.jpg

Mandag-lørdag:

04:30:              Perkash (åpning) av Sri Guru Granth Sahib ji

04:30-06:00:   Nitnem (morgenresitering)

06:00-06:30:   Kirtan (sang)

17:30-18:00:   Sahaj Path (lesing fra Sri Guru Granth Sahib Ji)

18:00-18:30:   Rehraas (kveldsresitering)

18:30-19:00:   Kirtan (sang)

19:00:              Sukh Asan (avslutningseremoni)

_DSC5793.jpg

Søndag:

09:00-10:30:   Sukhmani Sahib (resitering)

11:00-12:00:   Kirtan (sang) av barn og voksne

12:00-13:15:   Kirtan (sang) av profesjonelle

13:15-14:00:   Ardaas (bønn) og langar

18:00-18:30    Rehraas (kveldsresitering)

18:30-18:45    Sukh Asan (avslutningsseremoni)

Ved Akhand Path leses Sri Guru Granth Sahib ji fra fredag ca. kl 07:00 – søndag ca. 09:00.